W Mrągowie odbędą się konsultacje dotyczące strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030”. W konsultacjach będą mogli wziąć udział lokalni przedsiębiorcy, bo z myślą o nich w nowym dokumencie mają znaleźć się zapisy dotyczące pozyskiwania środków unijnych w nowym rozdaniu. Spotkanie odbędzie się 6 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

W 2020 roku kończy się kolejny okres programowania unijnego. Obecnie trwają prace nad najważniejszym dokument w regionie, czyli nową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a także aktualizacja dokumentów strategicznych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne z przedstawicielami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru Krainy. Mają one na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców oraz NGO, umożliwiających im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

Spotkanie z biznesem w Mrągowie odbędzie się
6 listopada 2019 (środa)
w Urzędzie Miejskim, sala nr 1
godz. 14.00

Spotkania poprowadzi dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to znakomita okazja do przybliżenia trwającego procesu planowania strategicznego na poziomie województwa i właściwego ukierunkowania prac nad przedsięwzięciami istotnymi dla skutecznego rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.
Serdecznie zapraszamy biznes oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w spotkaniach i współtworzenia dokumentu Strategii.

Pobierz: WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2030 – STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO