W dniu dziewiątego lipca 2018 r. w Olsztynie podpisana została umowa pomiędzy gminą Mrągowo a województwem warmińsko mazurskim. Przedmiotem umowy jest udzielenie w 2018 r. gminie przez wojewódzctwo pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Polska Wieś i określonego szczegółowo we wniosku pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś - etap I".

IMG 7046

Gmina Mrągowo razem z jedenastoma jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Giżycko; Gmina Giżycko; Gmina Miłki; Gmina Orzysz; Gmina Ruciane Nida; Gmina Mikołajki; Gmina Miasto Mrągowo; Gmina Ryn; Gmina Pozezdrze; Powiat Giżycki; Gmina Węgorzewo), które działają w Stowarzyszeniu Wielkich Jezior Mazurskich 2020 realizuje projekt "Cyfrowe Maruzy" w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Więcej informacji na temat projektu dostępna jest na stronie promocyjnej https://www.facebook.com/Cyfrowe-Mazury