Szanowni Państwo,

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz Izb Gospodarczych. Najbliższe odbędzie się w Olsztynie w terminie 17-19 września br. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie zaproszenia na Państwa stronie internetowej lub przekazania organizacjom pozarządowym działającym na terenie Państwa gminy w celu rozpowszechnienia tej informacji.

Warto podkreślić, że szkolenie jest bezpłatne a organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie z racji tego, że jest to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej. Treść zaproszenia wraz z plakatem promocyjnym załączam do wiadomości. Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w rozpowszechnieniu informacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem,

Aleksandra Solka

Biuro Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

 1. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

tel.: 22 630 98 01

fax: 22 434 60 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fairplay.pl

Dzień Dobry,
Mam przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie ESWIP na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje zadanie publiczne pt. „Rowop.pl – dobra strona aktywnej współpracy”. Celem projektu jest wzmocnienie w naszym Regionie procesu informowania organizacji pozarządowych o odbywających się wydarzeniach, realizowanych inicjatywach, organizowanych konkursach – czyli o tym wszystkim, co ważne dla rozwoju sektora społecznego. Informowanie organizacji pozarządowych odbywa się poprzez portal Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych – rowop.pl, a także poprzez rozsyłany do nich newsletter. Na stronie na bieżąco zamieszczane są m.in. zaproszenia na konferencje i szkolenia, ogłoszenia o konkursach dotacyjnych, a także relacje z wydarzeń dotyczących III sektora.
Ważne jest, aby organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego posiadały wiedzę o istnieniu portalu ROWOP, regularnie go odwiedzały, a także włączały się we współtworzenie zamieszczanych treści. Zdajemy sobie sprawę, że wiele mniejszych, lokalnych stowarzyszeń i fundacji chętnie korzysta ze stron internetowych gmin, w szczególności  poszukując informacji o spotkaniach, konkursach. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie Gminy załączonego banera Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z odnośnikiem do strony - https://rowop.pl/
Baner ROWOP dostępny jest w kilku układach/rozmiarach, aby można było go dopasować do wyglądu Państwa strony internetowej. Będziemy wdzięczni za ekspozycję banera na stronie głównej lub w zakładce poświęconej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Korzystając z okazji, zapraszamy do współpracy. Portal rowop.pl ma bowiem służyć nie tylko organizacjom pozarządowym, ale również samorządom lokalnym, które mogą na nim bezpłatnie promować podejmowane przez siebie działania na rzecz rozwoju III sektora.

rowop webbaner v1.1 2018 05

Mrągowo, dnia 10.07.2019 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Na podstawie § 1 b i § 4 załącznika do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 215, poz. 2923), Wójt Gminy Mrągowo serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
 2. Projekt ww. programu udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrągowo (zakładka: https://bip.gminamragowo.net Współpraca z organizacjami pozarządowymi ˅ Program współpracy), na stronie internetowej https://mragowo.warmia.mazury.pl → Inicjatywy i projekty → Współpraca z organizacjami pozarządowymi → Program współpracy) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.
 3. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.
 4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.
 5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17.07.2019r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30.08.2019r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo (poniedziałki      w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515) przesłać pocztą na adres ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tym, że o zachowaniu terminu do wyrażenia opinii w konsultacjach decyduje data wpływu formularza do UG Mrągowo.

Komórką organizacyjną UG Mrągowo wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Planowania i Finansów.

Osoba do kontaktu: inspektor Michał Przeperski, pokój nr 13, tel. 89 741 29 24 wew. 210,     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                         

                                                                                                Wójt Gminy Mrągowo

                                                                                                 (-)  Piotr Piercewicz

Załącznik_nr_1_Projekt_Uchwały_Programu_współpracy_na_2020_rok.pdf

Załącznik_nr_2_Ankieta_dla_organizacji_pozarządowych_na_2020_rok.pdf

Mrągowo, dnia 08.08.2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Na podstawie § 1 b i § 4 załącznika do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 215, poz. 2923), Wójt Gminy Mrągowo serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
 2. Projekt ww. programu udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrągowo (https://bip.gminamragowo.net Współpraca z organizacjami pozarządowymi → Program współpracy), na stronie internetowej (https://mragowo.warmia.mazury.pl → Inicjatywy i projekty → Współpraca z organizacjami pozarządowymi → Program współpracy) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.
 3. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.
 4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.
 5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16.08.2018r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31.08.2018r..

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo (poniedziałki      w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515) przesłać pocztą na adres ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tym, że o zachowaniu terminu do wyrażenia opinii  w konsultacjach decyduje data wpływu formularza do UG Mrągowo.

Komórką organizacyjną UG Mrągowo wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Planowania i Finansów.

Osoba do kontaktu: inspektor Michał Przeperski, pokój nr 13, tel. 89 741 29 24 wew. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Mrągowo

 (-)   Jerzy Krasiński

 

Załącznik_nr_1_Projekt_Uchwały_Programu_współpracy_na_2019_rok.pdf

Załącznik_nr_2_Ankieta_dla_organizacji_pozarządowych_na_2019_rok.pdf