Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo

Adres:

Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 5A/39, 11-700 Mrągowo

Tel. 89-741-87-41

Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – jednostka budżetowa utworzona z dniem 01.01.1992r. Uchwałą Nr XVII/89/91 Rady Gminy Mrągowo z dnia 17.12.1991r.

Działa na podstawie statutu.

Zespołem kieruje i reprezentuje na zewnątrz

Dyrektor – Bogdan Kossakowski

Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo swoją działalnością obejmuje:

  • Szkołę Podstawową w Marcinkowie,
  • Szkołę Podstawową w Kosewie,
  • Szkołę Podstawową w Szestnie,
  • Szkołę Podstawową w Bożem

Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo wykonuje zadania w zakresie oświaty przekazane do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego.