Potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Mrągowo zaspakajane są w oparciu o działalność lokalnych instytucji kultury, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wśród publicznych podmiotów realizujących zadania w sferze kultury należy wymienić Bibliotekę Publiczną Gminy Mrągowo z/s w Kosewie oraz jej filie w Szestnie i Wyszemborku.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje sieć świetlic wiejskich, które oprócz pełnienia funkcji miejsca spotkań lokalnych społeczności służą także organizacji imprez kulturalnych.