Pan Józef urodził się 21 marca 1920 roku w miejscowości Siewiec, powiat Prużany,
woj. Poleskie jako syn Józefa i Zenobii.

Miał troje rodzeństwa, młodsze siostry: Anielę i Felicję oraz młodszego brata Wiktora.

Ukończył pełną szkołę podstawową ale ze względu na brak środków finansowych nie kontynuował dalszej nauki. Pracował w gospodarstwie swoich rodziców, jak również przy zrywce drewna
w lesie a potem zatrudnił się u ogrodnika w mieście Kobryń w charakterze czeladnika. Nauka
i praca miały trwać 5 lat, niestety plany te zostały przerwane wybuchem II wojny światowej.

17 września 1939 roku tereny, na których znajdowała się miejscowość rodzinna zajęli Sowieci, a latem 1941 roku Niemcy.

Jesienią 1942 roku cała rodzina została wysiedlona przez Niemców na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, do miejscowości Gross Notisten (obecnie Notyst Wielki) do majątku ziemskiego – właściciel Froid. Pan Józef uniknął „wywózki”, ukrywał się w sąsiedniej wsi,
u znajomych rodziny, do której przetransportował dobytek swoich rodziców w nadziei, że tam przetrwa wojnę i poczeka na powrót rodziny. Wieś rodzinną okupanci spalili. Tak się ukrywał przez rok czasu. Jednak Niemcy dowiedzieli się gdzie przebywa i nakazali mu, aby się udał do miejscowości, gdzie wywiezieni byli rodzice. Początkowo to zignorował, ale po dwukrotnym wezwaniu i pod groźbą rozstrzelania rodziny, latem 1943 przybył do Notystu Wielkiego i pracował w majątku Froida. Jesienią 1943 roku właściciel majątku dostał nakaz wysłania dwóch robotników do pracy w fabryce w III Rzeszy. Trafił do Zagłębia Rury koło Dortmundu, do pracy w kopalni węgla kamiennego jako górnik. Praca była ciężka, wyczerpująca i niebezpieczna, bo była to kopalnia metanowa i często zdarzały się wybuchy pod ziemią - jeden z nich był na zmianie poprzedzającej jego zmianę, gdzie zginęło około 100 górników. Praca nie była opłacana, żywienie było skąpe 500 gram chleba, margaryna
i czasami kawałek kiełbasy lub salcesonu. Do picia gorzka kawa zbożowa, tak że często chodził głodny. Rodzice czasami przesyłali paczki żywnościowe. Pracował tam do końca wojny, aż do wyzwolenia przez wojsko amerykańskie w 1945roku.

Po utworzeniu stref przez wojska alianckie trafił do strefy amerykańskiej do miasta Koln Mulhein, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Nadzieję z domu Jurczuk. Pobrali się 21 lipca 1946 roku w Kościele Ośrodka Polskiego tejże miejscowości.

W grudniu 1946 roku wraz z żoną przyjechał do Polski, najpierw do rodzinnej miejscowości żony - Wólki nad Bugiem. Tam na wiosnę urodziła się ich pierwsza córka Krystyna. Latem tego samego roku przyjechali do Notystu Małego, gdzie po wojnie pozostała i osiedliła się cała jego rodzina.

Wraz z żoną objął gospodarstwo rolne w Notyście Małym - nadane im przez ówczesne władze w zamian za majątek pozostawiony na Wschodzie. Było bardzo ciężko, ale byli wolni i "na swoim".

Gospodarstwo prowadził głównie pod kątem hodowli krów mlecznych i jako jeden
z pierwszych został członkiem Związku Hodowców Bydła w Olsztynie.

Oprócz prowadzenia gospodarstwa, udzielał się społecznie. W pierwszych latach powojennych prowadził na terenie wsi kursy nauczycielskie z języka polskiego i matematyki dla osób dorosłych (nowo osiedlonych, jak i mazurów, którzy nie wyjechali po wojnie do Niemiec).

Był ławnikiem Sądu Rejonowego w Giżycku, sołtysem i radnym powiatowym, współzałożycielem i członkiem Kółka Rolniczego w Użrankach. potem w Mrągowie, członkiem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Mrągowie, członkiem Spółdzielni Mleczarskiej w Mrągowie, członkiem Banku Spółdzielczego w Mrągowie.

Nieustannie „walczył" o poprawę stanu dróg łączących Notyst Mały z sąsiednimi wsiami, zwłaszcza z Użrankami, do których dzieci z Notystu uczęszczały do szkoły podstawowej.
Z jego inicjatywy zorganizowany został dowóz dzieci do szkoły z Notystu do Użranek.

W 1948 przyszła na świat kolejna córka - Janina, w 1953 roku córka - Irena i w 1962 roku - syn Mirosław.

Nadzieja i Józef doczekali się wnuków:

- Marek - syn Krystyny i jej męża Andrzeja,

- Marta, Grzegorz i Karolina - dzieci Janiny i jej męża Mariana,

- Aureliusz i Dagmara - dzieci Ireny i jej męża Bogdana,

- Rafał i Małgorzata - dzieci Mirosława i jego żony Ewy

a także prawnuków:

- Markieta i Monika – córki wnuka Marka

- Mikołaj, Filip i Joshua - dzieci wnuczki Marty.

Do Jubilata z życzeniami przybył Wójt Gminy Mrągowo – Piotr Piercewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbieta Mierczak, radny – Robert Ciołek, sołtys sołectwa Notyst Mały Irina Godowicz oraz przyjaciel domu Pani Ewa Bańkowska.

IMG 9714

Pani Elżbieta Lasota z domu Kolberg urodziła się 7 marca 1924r. w miejscowości Olszewo nieopodal Olecka. Jako ostatnia z pięciorga rodzeństwa doświadczyła śmierci matki w wieku zaledwie 4 lat. Szkołę podstawową ukończyła w Olszewie, jednakże wybuch II Wojny Światowej przeszkodził w kontynuacji nauki i zmusił młodą dziewczynę do pomocy rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Wrzesień 1944 roku również nie oszczędzał na tragicznych przeżyciach. Okupacja wojsk Armii Czerwonej doprowadziła do przymusowego opuszczenia gospodarstwa oraz domu rodzinnego. Szukając schronienia rodzina Kolbergów osiedliła się w miejscowości Wyszembork, sąsiadującą z Zalcem, późniejszą ostoją Pani Elżbiety. W celu utrzymania, niezbędne okazało się podjęcie zatrudnienia w pobliskim folwarku. W tym samym miejscu pracował wracający z niewoli niemieckiej żołnierz Armii Wojska Polskiego – Czesław Lasota. Zawarta znajomość przypieczętowana została w 1951 roku związkiem małżeńskim, owocem którego było dwóch synów Zygmunt i Henryk oraz trzy córki Irena, Urszula i Krystyna.

Niestabilne czasy zmuszały rodzinę do przesiedleń, jednakże w 1952 roku pozwoliły osiąść w miejscowości Zalec. Osiedlając się rodzina zajęła się prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz wychowywaniem dzieci. Mąż Czesław udzielał się także społecznie, jako sołtys wsi. Jednakże w 1966 roku zmarł po przebytej chorobie, pozostawiając wdowę i osierocając pięcioro dzieci.

Pomimo przeciwności losu dwójce dzieci udaje się skończyć studia wyższe w Gdańsku oraz Toruniu, natomiast trójce zdobyć wykształcenie średnie zawodowe w Mrągowie.

Rok 1987 zakończył wieloletnia pracę i pozwolił przejść na zasłużoną emeryturę. Gospodarstwo rolne pozostało w rodzinie, przejęte i dalej prowadzone przez córkę wraz z mężem.

Rozważając propozycję dwójki dzieci osiedlonych na stałe w Niemczech, w 1994 roku Pani Elżbieta również wyjechała. Zamieszkała w zachodniej części Niemiec w miejscowości Dortmund i tam przebywała przez 20 lat. Powracając w 2014 roku pozostała na stałe w miejscowości Zalec pod stałą opieką rodziny.

Doczekała się 6 wnuków i 6 wnuczek oraz 4 prawnucząt, które zawsze pamiętają o swojej kochanej Babci.

Do Jubilatki z życzeniami przybyła Zastępca Wójta Gminy Mrągowo – Adriana Rokosz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbieta Mierczak oraz radny i sołtys sołectwa Zalec – Robert Ciołek.

IMG 5952

Gmina Mrągowo docenia swoich najstarszych mieszkańców, z czego kolejnym przykładem były obchody 90 urodzin Pani Marii Godlewskiej.

Mieszkanka Rydwąg okrągłe urodziny obchodziła 15 grudnia br. Pani Maria z domu Szumko urodziła się 15 grudnia 1928r. w Wilnie, gdzie spędziła swoje dzieciństwo, młodość i okupację.

W 1946 roku wraz z rodziną wyjechała na ziemie odzyskane – obecnie województwo warmińsko-mazurskie.

W roku 1955 wyszła za mąż za Franciszka Godlewskiego, byłego żołnierza AK pochodzącego również z Wileńszczyzny.

Doczekała się 2 dzieci, 6 wnucząt oraz 6 prawnucząt.

Do Jubilatki z życzeniami przybył Wójt Gminy Mrągowo – Piotr Piercewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbieta Mierczak oraz radny i sołtys sołectwa Rydwągi - Adam Nicewicz.

IMG 8741

W dniu 16 listopada br. Pani Celina Gaworska zamieszkała w Szestnie obchodziła swoje 90 urodziny.

Pani Celina urodziła się 16 listopada 1928r. w Suchcicach w powiecie ostrołęckim, przed wojną było to województwo białostockie. Przez lata mieszkała właśnie w tym powiecie.

W 1973 roku przeprowadziła się do Szestna, gdzie pracowała jako księgowa w PGR, a także w PKS Mrągowo.

Razem z mężem wychowała 3 córki, doczekali się 2 wnuczek i 1 wnuka oraz 4 prawnuczek.

Do Jubilatki z życzeniami przybyło wielu gości, wśród nich Wójt Gminy Mrągowo – Jerzy Krasiński, radny Piotr Piercewicz oraz sołtys Andrzej Matusiak.

 

 

Piękny jubileusz swych 90. urodzin obchodziła 7 października 2018 roku Pani Rozlia Gołaś, mieszkanka Rydwąg. Tę szczególną rocznicę jubilatka świętowała w gronie rodziny, a także wójta gminy Mrągowo Jerzego Krasińskiego, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety Mierczak oraz sołtysa Adama Nicewicza.

Pani Rozalia Gołaś urodziła się 7 października 1928r., w miejscowości Łączki woj. Łomża.

W 1948r., wyszła za mąż za Stanisława Gołaś i razem z mężem prowadziła gospodarstwo rolne przez 27 lat.

W 1975r., po 27 latach sprzedali gospodarstwo rolne i przeprowadzili się do Rydwąg z siedmiorgiem dzieci.

Doczekała się 17 wnuków, 15 prawnuków i 1 praprawnuczka o imieniu Oskar.

IMG 8025

W Szkole Podstawowej w Szestnie w dniu 1 października br. odbył się „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”. Organizatorem był Wójt Gminy Mrągowo, Szkoła Podstawowa w Szestnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. W programie przewidziane były występy artystyczne przedszkolaków, dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Szestnie. Policjantka Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie mł. Aspirant, Pani Danuta Kulig, przybliżyła seniorom w panelu pod hasłem „Bezpieczny Senior” jak zadbać o własne bezpieczeństwo i swoich bliskich. Nawiązując do tematu Gmina Mrągowo przekazała przybyłym Seniorom opaski odblaskowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.  Pielęgniarka środowiskowa, Pani Beata Daniłowska przygotowała prelekcję na temat prawidłowego odżywiania jako najlepszej recepcie na zdrowie.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie udzielił informacji o dostępnych formach pomocy dla osób starszych, a także jak wypełniać wnioski w celu uzyskania „Karty Seniora”. W trakcie uroczystości  można było dokonać bezpłatnego pomiaru ciśnienia oraz poziomu cukru. „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”, to szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. To seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się z upływem lat. Dzięki takim uroczystościom mieszkańcy z różnych sołectw Gminy Mrągowo mogli  spotkać się w jednym miejscu i powspominać dawne czasy. Wójt Gminy Mrągowo złożył przybyłym Seniorom najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha i uśmiechu na twarzy.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrągowie osiem par małżeńskich z Gminy Mrągowo obchodziło złote gody, czyli 50 rocznicę ślubu oraz jedna para obchodziła diamentowe gody, czyli 61 – rocznicę ślubu.

Z tej okazji Wójt Gminy Mrągowo – Pan Jerzy Krasiński uhonorował jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale otrzymali: Aniela i Wacław Bystrzyccy – Młynowo, Krystyna i Roman Kisiel – Wyszembork, Wiesława i Wiesław Mazur – Boże, Helena i Jan Michałowscy – Nowe Bagienice, Teresa i Eugeniusz Siwik – Bagienice Małe, Janina i Kazimierz Wiechowscy – Nikutowo, Teresa i Kazimierz Zapert – Kosewo, Teresa i Józef Żarnoch – Marcinkowo, Genowefa i Jerzy Kowalczyk vel Kowalscy – Karwie (61-lecie).

 

15 września br. na Górze Czterech Wiatrów odbyły się Dożynki Gminne, których organizatorem był Wójt Gminy Mrągowo.

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą dziękczynną celebrowaną przez Proboszcza Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kosewie ks. Macieja Mackiewicza. Po nabożeństwie ks. Proboszcz poświęcił wieńce i chleb dożynkowy.

Następnie przemaszerował barwny korowód dożynkowy, poprowadzony przez starostów dożynek Państwa Justynę i Bartosza Witkowskich gospodarzy z Krzywego.

Uroczystość rozpoczął Pan Jerzy Krasiński Wójt Gminy Mrągowo. Powitał zebranych gości, a następnie podziękował rolnikom i ich rodzinom za ciężką pracę i trud wkładany w prowadzenie gospodarstw rolnych. Dodał, że bieżący rok był szczególnie trudny dla rolników, którzy zmagali się z klęską suszy. Podziękował również sponsorom i instytucjom współpracującym z gminą, bez których nie udałoby się zorganizować tak efektownej uroczystości. W tym roku pomogły następujące firmy: MLEKPOL, KRUS, ODR, Nadleśnictwo Mrągowo, Bank Spółdzielczy w Mrągowie, Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, FLOR-FABO, TRACOM, Bricomarche, ALDO, BUDEXTAN, COMPLEX Wyszembork.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich: Asystent Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pan Marcin Domian, Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Gosiewski, Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Pan Marcin Piwowarczyk oraz Dyrektor KRUS w Olsztynie Pan Henryk Żuchowski.

Po uroczystym rozpoczęciu Wójt Gminy Mrągowo Pan Jerzy Krasiński oraz starostowie dożynek Państwo Justyna i Bartosz Witkowscy podzielili chleb dożynkowy wśród gości.

Coroczną już tradycją jest konkurs na najlepszą wystawę sołectwa i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku pierwsze miejsce za najlepsze stoisko zdobyła miejscowość Marcinkowo, kolejne miejsca Krzywe i Grabowo, a trzecie miejsca zdobyły stoiska
z miejscowości Wyszembork i Boże. Pierwsze miejsce za najpiękniejszy wieniec komisja przyznała miejscowości Wyszembork, drugie dla Marcinkowa i Bożego, trzecie natomiast Grabowo, Użranki i Zalec.

Podczas uroczystości dożynkowych Wójt Gminy Mrągowo Pan Jerzy Krasiński wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom XXI Konkursu Moja Posesja Moja Wieś.

Biesiadowanie umilała kapela „U Ryśka” oraz występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szestnie. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych m.in. konkurencji sportowych i przejazdu w „beczkach”, którego organizatorem była firma „ALDO”.

W dniu 25 sierpnia 2018r., w miejscowości Użranki odbyły się dożynki wiejskie.

Organizatorem była Pani Sołtys, Rada Sołecka, OSP Użranki oraz Wójt Gminy Mrągowo. Dożynki rozpoczęły się mszą dziękczynną w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, poświęceniem chleba i wieńca dożynkowego. Na przybyłych czekał poczęstunek przygotowany przez lokalne gospodynie oraz kapela muzyczna "U Ryśka". Ponadto został przygotowany blok sportowy zarówno dla dorosłych jak i najmłodszych. Jedną z wielu atrakcji było m.in. malowanie twarzy oraz przejażdżka mini pociągiem tzw. stonoga na kółkach. Jak zawsze mogliśmy liczyć na Ochotniczą Straż Pożarną, która przygotowała strażacką grochówkę. Przy okazji dożynek Wójt Gminy Mrągowo wręczył na ręce przedstawiciela jednostki OSP w Użrankach dwa komplety odzieży ochronnej do usuwania gniazd szerszeni.

Piękny jubileusz swych 90. urodzin obchodziła 26 sierpnia 2018 roku Pani Marianna Ropiak, mieszkanka Kosewa. Tę szczególną rocznicę jubilatka świętowała w gronie rodziny, a także wójta gminy Mrągowo Jerzego Krasińskiego oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety Mierczak.

Marianna Ropiak z domu Banach urodziła się 26 sierpnia 1928 roku w miejscowości Cieciory. Wyszła za mąż w 1950 roku za Władysława Ropiaka. Mieszkała z rodziną  w Cieciorach, później w Turośli - dawne woj. łomżyńskie. Na Mazury do Kosewa przeprowadziła się z mężem i piątką dzieci (synów)  w 1964 roku i pracowała w gospodarstwie rolnym. Mąż zmarł w 2004 roku. Pani Marianna doczekała się 12 wnuków, 17 prawnuków i 2 praprawnuków.

IMG 7092