Dnia 23 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość z okazji otwarcia rozbudowanego budynku remizy strażackiej OSP Wyszembork. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Mrągowo i OSP Wyszembork. Koszt modernizacji buynku wyniósł 285.850 zł., który został pokryty ze środków własnych Gminy Mrągowo. Głównym wykonowacą inwestycji był Pan Alfred Markowski firma PBO. Na uroczystość zaproszono wielu gości, wśród któych byli też sponsorzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budextan Jerzy Tanajewski, Firma Complex Bogdan Zawadzki, firma PBO Alfred Markowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Płocharczyk, Sklep Spożywczy Wyszembork Dorota Stachelek. Ponadto obecne były wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Mrągowo, jak również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Warpun i Sorkwit.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Mrągowo, przywitał przybyłych gości, po czym nastapiło poświęcenie remizy przez Księdza Dariusza Leśniaka Proboszcza Parafii p.w. Świętego Krzyża w Szestnie. Nastepnie udano się na boisko gminne w Wyszemborku, na którym odbyła się druga częśc uroczystości. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie medali dla zasłużonych strażaków, a następnie strażacki festyn.