Dzień dobry,

Serdeczna prośba o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej.

Na naszej stronie wygląda to tak J

http://wfosigw.olsztyn.pl/2018/09/03/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-mlodziezowe-przeslanie-klimatyczne-dla-przyszlosci/

Dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam,

--

Beata Kowalska

Kierownik zespołu | Zespół Informacji i Promocji

 

25 lat finansujemy ochronę środowiska ma Warmii i Mazurach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
tel.: 89 522 02 38 | fax: 89 522 02 09
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.wfosigw.olsztyn.pl

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Mrągowo (2017-2018)

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 2017 r, poz. 1289 ze zm.) udostępnia się poniższe informację:

 

 

 1. Na terenie Gminy Mrągowo w 2018 roku  podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych jest PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2I. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w dniu 06.12.2017  roku.

 2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi k/Mrągowa, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Odpadów, wskazanej dla Regionu Centralnego w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

 3. Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę  Mrągowo za 2017 rok:

  Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  – 10,24 % (poziom osiągnięty)

  Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  – 27,54 % ( poziom osiągnięty)

  Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 112,06 % (poziom osiągnięty)

 4. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) znajduje się na terenie Stacji Przeładunkowej  w Polskiej Wsi 24A. W PDGO przyjmowane są bezpłatnie tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo w sposób selektywny w  godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej ( tj. od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600, w soboty 800-1400).

 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany przez PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele  dwa razy w roku  w okresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawki przed nieruchomościami. W okresie między wystawkami,  mieszkańcy Gminy mogą własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi.  Ponadto zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( t.j. 2015, poz. 1688 ze zm.)  dystrybutor (sprzedawca)  obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu oraz mieszkańcom Gminy ofertę współpracy z firmą R.Power Sp. z o.o., dotyczącą dzierżawy gruntu pod inwestycję elektrowni słonecznej.

Jako lider rynku aktywnie poszukujemy nowych lokalizacji do długoterminowej dzierżawy na potrzeby budowy kolejnych elektrowni. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaproponować Państwu oraz mieszkańcom Państwa Gminy możliwość korzystnego wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągniecia wysokich zysków. Jednocześnie proponujemy Państwa Gminie uczestnictwo w unikatowym projekcie rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce, który przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy oraz wzrostu poziomu jej innowacyjności, a także będzie miał realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

Po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie prze Państwa na stronie internetowej gminy oraz w gazecie gminnej naszego ogłoszenia,  które przybliży mieszkańcom zakres działalności oraz ofertę Spółki, w tym celu załączamy do maila nasze Ogłoszenie w dwóch wariantach.

Zapraszamy również do zapoznania się przesłanymi materiałami informacyjnymi oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.rpower.pl, na której znajdą Państwo więcej informacji dotyczących Spółki wraz z galerią wybudowanych obiektów.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Tel. 883 350 147

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam/Regards,

Karol Cendrowski
Kierownik Działu Pozyskiwania Nieruchomości pod OZE

 

R.Power Sp. z o.o.

 1. Puławska 2, 02-566 Warszawa

 

 

1._List_Przewodni_RPower_Sp._z_o.pdf

2._Ogłoszenie_graficzne_R.Power_wariant_nr_1.docx

3._Ogłoszenie_graficzne_R.Power_wariant_nr_2.docx

4._Referencje.pdf

5._RPower_w_prasie.pdf

RPower_prezentacja.pdf