Usługi teleopiekuńcze w Gminie Mrągowo

Gmina Mrągowo przystąpiła do pilotażowego program wdrażania usług teleopiekuńczych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. W dniu 13-07-2018 roku Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie tego programu.

Wcześniej gmina Mrągowo zawarła umowę z Polskim Centrum Opieki sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni o przystąpieniu do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej. W ramach umowy dostarczono urządzenia telekomunikacyne ( telefon sieci GSM z bezprzewodową bransoletką SOS ) Sprzęt jest własnością Gminy i będzie użyczany osobom objętym teleopieką na podstawie umowy użyczenia. Usługami będzie objętych 20 osób.

W dniu 16 lipca 2018 r. jedną z pierwszych osób, której wręczono „opaskę życia” była Pani Irmgard Siemaszkiewicz z miejscowości Boże. Urządzenie przekazał osobiście Wójt Gminy Mrągowo- Jerzy Krasiński wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Elżbietą Mierczak.