Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

  1) Lange Janusz  - Przewodniczący
  2) Chojnicka Małgorzata  - Zastępca
  3) Kulik Heryk  
  4) Matusiak Andrzej  

Komisja Rolnictwa

 1) Gleba Witold  - Przewodniczący
 2) Kulik Sylwester  - Zastępca
 3) Ciołek Robert  
 4) Jodkowska Ewelina  
 5) Nicewicz Adam  

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska

 1) Szczerba Danuta  - Przewodniczący
 2) Grzesiak Marianna  - Zastępca
 3) Bałdyga Teresa  
 4) Mikłasz Tomasz  
 5) Szostek Grzegorz